Facebook oldalunk

TLG Facebook oldala

Elérhetőségek

Titkárság
Reidlné Reinhardt Ildikó
+36 74 448 012
hegyhat@hisk.hu

 

Intézményvezető

Bán Tamás
+36 74 548 018
bantamas@hisk.hu

 

Tagintézmény-vezető
Szűcs Rozália
+36 74 676 094
szucsroza@hisk.hu

 

Kollégiumvezető

Czechmeiszter Dávid
+36 74 448 301
cmdavid@hisk.hu

 

Gazdasági ügyintéző

Takács Attiláné:
+36 74 448 366
gazdir@hisk.hu

ÖSD Nyelvvizsga

Vizsgaidőpontok

Írásbeli: 2020.01.31. 14:00

Szóbeli: 2020.01.31-02.08.

Tanfolyam

Bővebb információk...

Média

Naptár

Támogatók

Jelenlegi hely

Címlap

Információk, megrendelés/lemondás

Sebőkné Szabó Ágnes, Tel.: +36 74 548 028

Külsős étkezők

 • alkalmi 690 Ft

Étkezési jegy vásárlási lehetőség a kollégium élelmezésvezetői irodájában:

 • 2019. szeptember 1-én 14:00-tól, 2-án 12:00-16:00 óra között
   
 • A kedvezményes étkezéshez az igazolásokat hozzátok magatokkal! Amennyiben ez nem történik meg, úgy az egész hónapot  kedvezmény nélkül ki kell fizetni. Az igazolás beérkezésétől tudjuk a kedvezményt biztosítani.
   
 • Az októberi térítési díjakat 2019. szeptember 16-17-én, 12:00-16:00-ig lehet befizetni. Októberi étkezést csak azoknak a tanulóknak tudunk biztosítani, akik ezen idő alatt kifizették a térítési díjat! 
   
 • Aki jelezte, hogy átutalással kíván fizetni az a számláját és étkezési jegyét a konyháról kérheti el.

Étkezési napok száma:

2020 január: 20 nap

Kollégisták számára (a kollégistának napot megbontani nem lehet)

 • 100% (840Ft/nap) - 16.800 Ft
  • reggeli: 160Ft
  • ebéd: 430Ft
  • vacsora: 250Ft
 • 50% - (420Ft/nap) - 8.400 Ft

Menzások számára

 • 100% (430Ft/nap) - 8.780 Ft
 • 50% (215 Ft/nap) - 4.390 Ft

 

Felhívom a tisztelt szülők figyelmét arra, hogy a térítési díjat minden hónapban előre kell befizetni a tárgy hónapra vonatkozóan. Az ebédjegyek nélkül nem tudunk a gyerekeknek étkezést biztosítani.

Étkezést lemondani betegség esetén a hiányzás reggelén lehet, de a hiányzást csak a következő naptól tudjuk leszámolni. Az étkezési jegyeket a lemondott napokra a konyhán kell leadni.

A térítési díjakat Sebőkné Szabó Ágnesnél lehet befizetni a Gimnáziumi konyha irodájában a megadott időpontokban.

Elérhetőségek:

Telefon: 36 74 548 028

E-mail: elelmezesgyonk@freemail.hu

Jákob Zsoltné

 

Közlemény iskolai étkezés igénybevételéhez

Az étkezés térítési díja

Az étkezés intézményi térítési díjának alapja a Gyönk Város Önkormányzata által egy ellátottra jutó nyersanyagköltség adott évre megállapított összege.

A személyi térítési díjat a a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembe vételével kell megállapítani.

Az étkezési és a figyelembe vehető kedvezmények igénylése

Minden tanuló a kitöltött és visszajuttatott Nyilatkozat alapján jogosult az étkezés igénybevételére. A tanuló szülője a nyomtatványon nyilatkozik arról, hogy a következő tanév végéig az étkezést igénybe veszi-e, valamint ehhez milyen kedvezményekre jogosult. A nyilatkozatot a tanév első ebédbefizetésének alkalmával leadni szíveskedjenek, ellenkező esetben a kedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni, a teljes étkezési díjat ki kell fizetni.

Az intézményi térítési díj 50%-át kitevő normatív kedvezményre jogosult tanulók:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő középiskolai tanulók
 • három- vagy többgyerekes családban élők tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók.

Az intézményi térítési díj 100%-át kitevő normatív kedvezményre jogosult tanulók:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Térítési díj befizetése

Az étkezési térítési díjak kiegyenlítése készpénzben, számla ellenében történik. A havi tanulói térítési díjat az előző hónapban, az előre meghirdetett napokon, időpontban lehet befizetni (faliújság, hirdetők,honlap).

Lemondás

Az étkezés lemondására csak hiányzás esetén van lehetőség!

Hiányzó tanulók étkezését - a hiányzás időtartamának megjelölésével - előző nap 12 óráig lehet lemondani az élelmezésvezetőnél. A térítési díj jóváírása a következő hónaptól lehetséges. A 12 óra utáni bejelentés esetén a jóváírás a következő napi étkezésre már nem, csak a két nap múlva sorra kerülő étkezési napokra vonatkozik. A hétfői étkezés lemondására előző hét pénteken 10 óráig van lehetőség.

 

Gyönk, 2013. augusztus 1.

Katz Gyula István, polgármester