E-Napló

Elérhetőségek

Titkárság
Reidlné Reinhardt Ildikó
+36 74 448 012
hegyhat@hisk.hu

 

Intézményvezető
Dr. Humné Szentesi Katalin
+36 74 548 018
humkati@hisk.hu

 

Tagintézmény-vezető
Bán Tamás:
+36 74 676 094
bantamas@hisk.hu

 

Kollégiumvezető
Orbán Renáta
+36 74 448 301
orbanrenata@hisk.hu

 

Gazdasági ügyintéző
Takács Attiláné:
+36 74 448 366
gazdir@hisk.hu

ÖSD Nyelvvizsga

Média

Naptár

Támogatók

Jelenlegi hely

Címlap

Információk, megrendelés/lemondás

Szabó Lászlóné, élelmezési asszisztens, Tel.: +36 74 448 389

Külsős étkezők

 • alkalmi 690 Ft

Étkezési jegy vásárlási lehetőség az élelmezésvezetői irodában:

 • 2017. június 1-én (csütörtök) 07:00-14:00 óráig
 • 2017. június 6-án (kedd) 07:00-13:00 óráig
 • 2017. június 7-én (szerda) 08:00-12:00 óráig

Étkezési napok száma:

2017 június: 10 nap

Kollégisták számára

 • 100% (840Ft/nap) - 8.400 Ft
 • 50% - (420Ft/nap) - 4.200 Ft

Menzások számára

 • 100% (430Ft/nap)  - 4.400 Ft
 • 50% (215 Ft/nap) - 2.200 Ft

 

Felhívom a tisztelt szülők figyelmét arra, hogy a térítési díjat minden hónapban előre kell befizetni a tárgy hónapra vonatkozóan. Az ebédjegyek nélkül nem tudunk a gyerekeknek étkezést biztosítani. Lemondásokat a lemondott napot megelőzően délután 14:00-ig lehet megtenni. Későbbi lemondásokat nem áll módunkban elfogadni.

Megértésüket köszönöm.

A térítési díjakat Szabó Lászlónénál lehet befizetni a Gimnáziumi konyha irodájában. Lemondás esetére telefonszám: 06 74 / 448-389

Jákob Zsoltné

 

 

Közlemény iskolai étkezés igénybevételéhez

Az étkezés térítési díja

Az étkezés intézményi térítési díjának alapja a Gyönk Város Önkormányzata által egy ellátottra jutó nyersanyagköltség adott évre megállapított összege.

A személyi térítési díjat a a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembe vételével kell megállapítani.

Az étkezési és a figyelembe vehető kedvezmények igénylése

Minden tanuló a kitöltött és visszajuttatott Nyilatkozat alapján jogosult az étkezés igénybevételére. A tanuló szülője a nyomtatványon nyilatkozik arról, hogy a következő tanév végéig az étkezést igénybe veszi-e, valamint ehhez milyen kedvezményekre jogosult. A nyilatkozatot a tanév első ebédbefizetésének alkalmával leadni szíveskedjenek, ellenkező esetben a kedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni, a teljes étkezési díjat ki kell fizetni.

Az intézményi térítési díj 50%-át kitevő normatív kedvezményre jogosult tanulók:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő középiskolai tanulók
 • három- vagy többgyerekes családban élők tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók.

Az intézményi térítési díj 100%-át kitevő normatív kedvezményre jogosult tanulók:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Térítési díj befizetése

Az étkezési térítési díjak kiegyenlítése készpénzben, számla ellenében történik. A havi tanulói térítési díjat az előző hónapban, az előre meghirdetett napokon, időpontban lehet befizetni (faliújság, hirdetők,honlap).

Lemondás

Az étkezés lemondására csak hiányzás esetén van lehetőség!

Hiányzó tanulók étkezését - a hiányzás időtartamának megjelölésével - előző nap 12 óráig lehet lemondani az élelmezésvezetőnél. A térítési díj jóváírása a következő hónaptól lehetséges. A 12 óra utáni bejelentés esetén a jóváírás a következő napi étkezésre már nem, csak a két nap múlva sorra kerülő étkezési napokra vonatkozik. A hétfői étkezés lemondására előző hét pénteken 10 óráig van lehetőség.

 

Gyönk, 2013. augusztus 1.

Katz Gyula István, polgármester