Jelenlegi hely

Címlap

Tartamfejlesztés – Hegyhát OrIGAMI(K)

 

Megvalósítás időtartama:

2013. március 1.- 2014. december 31.

Bevont pedagógusok száma:

88 (megfelelő végzettségű, vagy tanfolyamot végzett pedagógus)

Érintett tanulók:

Mindhárom iskola (gyönki általános iskola és Tolnai Lajos Gimnázium, hőgyészi általános iskola) valamennyi tanulója.

Bevont külső szakemberek száma: 73

 

A pályázat fő célja:

A tanulók munkaerő-piaci sikeressége, a gazdasági, társadalmi és technológiai változásokhoz való folyamatos alkalmazkodás érdekében:

- az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása

- az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztése

 

Részcélok:

1. az oktatási intézmények pedagógiai, módszertani megújulása 

feladat: 

a.) jó gyakorlatok átvétele

Intézmény

Jó gyakorlat neve

Tartalom

Átadó intézmény

Tolnai Lajos Gimnázium

Édes élet

A vállalkozások működése cukrászdanyitás példáján keresztül, a gazdasági gondolkodás megismertetése, a pénzügyi döntéshozásban való részvétel.

Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Általános Iskola, Gyönk

Dalton-tervvel a tehetségekért

nevelésközpontú, csapatorientált, megoldáskereső munkamódszer

lehetővé teszi minden tanuló fejlesztését

minden tanulónak lehetőséget biztosít, hogy egyéni munkatempójához igazodva dolgozhasson

Együtt Győrszemeréért Egyesület

Általános Iskola, Hőgyész

Élménytől élményig

Kézműves tevékenységek a tehetségfejlesztés szolgálatában. 
(A művészeti tevékenység hatása, hogy elősegíti a tudásszerzést, a kreatív képességek fejlődését, erősíti a közösséghez tartozást.)
Csuhé, nemez, gyöngy, fonás, rajzolás, festés.
Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány

 

b.) Továbbképzések megvalósítása

Pedagógusok száma: 39

- Gyönki Tolnai Lajos Gimnázium - 15

- Gyönki általános iskola - 13

- Hőgyészi általános iskola – 11

 

Témák:

- a köznevelési törvény új nevelési feladatai

- tanulási és magatartási problémák módszertana

- szaktárgyi képzések

- informatikai képzések

- családpedagógiai

- a lelki egészség fejlődését szolgáló képzés

- egészségtan, életvitel

- egészséges életmódra nevelés

- környezettudatos magatartás

- helyes testtartást kialakító, testtartás javító tornát oktató

- művészetek egészség- és személyiségfejlesztő hatású alkalmazását oktató

- társas kapcsolati készségek gyakorlását szolgáló

- elsősegélynyújtás

- menedzsmentképzés vezetők számára

- tanórán kívüli tevékenységekhez kapcsolódó

- népismereti

- honismereti

- idegen nyelv

- mérés-értékelés

- mediáció

- SNI tanulók nevelése, oktatása, integráció, fejlesztő pedagógia

 

2. a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-szellemi állapotának, egészségvédelmének érdekében

Programok:

- Egészségnapok szervezése (orvos, szakács, jógaoktató, zumbaoktató, aerobic oktató, önvédelmi oktató, NB I kosarasok,ugrókötél oktató, védőnők, Nemzeti Látványszínház, …)

- Dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást célzó program (tüdőgyógyász)

- Elsősegély nyújtás tanfolyam (mentőstiszt, mentőápoló, 2 védőnő)

- Családi életre nevelést célzó program (orvos, 3 védőnő)

- Komplex közlekedési  ismeretek oktatása

a.) egészségfejlesztési ismeretek ( 2 orvos )

b.) baleset megelőzési ismeretek (KRESZ szakkör)(közlekedésrendészeti főhadnagy )

- Sportkirándulások (gyalogtúra, kerékpártúra)

- Mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramok (labdarúgás, kézilabda, tollaslabda, íjászat, fitball, társastánc foglalkozások) (mesteredzők, Magyar Tollaslabda Szövetség tagja, fitball edző, tánctanár, íjász edző)

- Alkalomszerű, szabadtéri jellegű, mozgásos tevékenységek

 

3. a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése

Program: erdei táborok szervezése ( iskolánként 2 alkalommal)

 

4. digitális írástudás fejlesztése

Program: informatika szakkör (digitális képszerkesztés)

a média felelős és tudatos használatát elősegítő innovációs program (folytatás: média és osztályfőnöki órákon 7-8. évf.) (kommunikátor, újságszerkesztő)

 

5. gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése, a munkaerő - piaci helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása az iskolában

- Gazdasági és pénzügyi ismeretek fejlesztése” c. program ( a gimnáziumi végzős osztályokhoz kapcsolódóan, folytatás: 12. évfolyamon az  osztályfőnöki órák tananyagába beépítve) - (közgazdász, ügyvéd, vállalkozó, könyvelő, rendőrségi szakember)

- Konfliktus-és iskolai agressziókezelési program (klinikai szakpszichológus, pszichológus, viselkedéselemző,természetgyógyász)

- Az iskolán belüli bántalmazás és zaklatás megelőzését célzó program (viselkedéselemző, 2 rendőrségi szakembert)

- A készségfejlesztést, a konfliktuskezelő képesség illetve az egyéni megküzdő képesség fejlődését elősegítő program (EGYMI vezetője, szociális munkás, pszichológus, természetgyógyász)

 

6. az idegen nyelvek oktatásának fejlesztése

Programok:

- nyelvi témahetek 

- német nyelvi vetélkedő

- német nyelvi tábor

- német nemzetiségi színházlátogatás 

- német nyelvű zenés előadás ( Holló együttes)

- anyanyelvi nyelvtanárok alkalmazása ( 2 német, 1 angol)

 

7. a nevelés-oktatás hozzájárulása a nemzeti identitás kialakulásához, hagyományápolás

Program:

- Nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozása c. program ( idegenvezető, műsorszerkesztő)

- Sulinapok, Hunyadi Napok, Tolnai Napok (előadóművészek: Figura Ede, Aranyosi Péter, Vastag Csaba, Cozombolis zenekar…)

 

8. a helyi társadalmi szervezetekkel (1-1 kulturális, sport, egészségügyi vagy civil ) való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása a nevelési-oktatási feladatok megvalósításában

Intézmény

Sportszervezet

Kultúrális szervezet

Egészségügyi vagy civil szervezet

Tolnai Lajos Gimnázium

Hőgyész Sport Club Egyesület

Művelődési Ház Gyönk

Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület

Általános Iskola, Gyönk

Shogun Sportegyesület

Művelődési Ház Gyönk

Védőnői Szolgálat

Általános Iskola, Hőgyész

Hőgyész Sport Club Egyesület

Hőgyészi Székely Kör Hőgyészi Német Nemzetiségi Egyesület

9. a digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése elősegítve az iskolás korú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését

 

Összegzés

A célok elérése érdekében a pályázat keretében megvalósult programok nem csak a fenntartási időszak végéig fontosak, megvalósításukról tartósan gondoskodunk.

 

Kiadványok, plakátok:

2013.06.12. Egészségnap - Hőgyészi Általános Iskola

2013.06.14. Egészségnap - Tolnai Lajos Gimnázium

2013.10.16. Egészségnap - Gyönki Általános Iskola

2013.11.11. Márton Nap - Gyönki Általános Iskola

2013.11.11. Márton Nap - Program - Gyönki Általános Iskola

2013.11.22. Egészségnap - Gyönki Általános Iskola

2013.12.08. Mikulás Túra - Hőgyészi Általános Iskola

2013.12. "Karácsonyváró" - Hőgyészi Általános Iskola

2013.12.09.-21. Karácsonyi Témahetek - Tolnai Lajos Gimnázium

2013.12.12. Egészségnap - Tolnai Lajos Gimnázium

2013.12.16-20. Karácsony projekthét - Hőgyészi Általános Iskola

2014.03.07-14. Tolnai Napok - Tolnai Lajos Gimnázium

2014.04.15. Nyuszi váró sportdélután - Hőgyészi Általános Iskola

2014.05. Alkalomszerű szabadtéri sportfoglalkozás - Szuperbajnokság - Gyönki Általános Iskola

2014.05. Alkalomszerű szabadtéri sportfoglalkozás - Kölyök Atlétika - Gyönki Általános Iskola

2014.05. Alkalomszerű szabadtéri sportfoglalkozás - Méta-Bajnokság - Gyönki Általános Iskola

2014.05. Alkalomszerű szabadtéri sportfoglalkozás - Osztályok közötti verseny - Gyönki Általános Iskola

2014.05.09. Alkalomszerű szabadtéri sportfoglalkozás - Tedd Magad Próbára - Tolnai Lajos Gimnázium

2014.05.14. Alkalomszerű szabadtéri sportfoglalkozás - Telihold-Túra - Tolnai Lajos Gimnázium

2014.05.22. Alkalomszerű szabadtéri sportfoglalkozás - AkadályPálya - Tolnai Lajos Gimnázium

2014.05.29. Egészségnap - Gyönki Általános Iskola

2014.05.30. Alkalomszerű szabadtéri sportfoglalkozás - Gyalogtúra - Hőgyészi Általános Iskola

2014.06.02. Alkalomszerű szabadtéri sportfoglalkozás - Kerékpártúra - Tolnai Lajos Gimnázium

2014.06.03. Alkalomszerű szabadtéri sportfoglalkozás - Labda Bajnokság - Tolnai Lajos Gimnázium

2014.06.04. Alkalomszerű szabadtéri sportfoglalkozás - Gyalogtúra - Tolnai Lajos Gimnázium

2014.06.06. Alkalomszerű szabadtéri sportfoglalkozás - Kerékpártúra - Hőgyészi Általános Iskola

2014.06.11-12. Hunyadi-napok - Hőgyészi Általános Iskola

2014.06.11-12. Nyárváró Sulinapok - Gyönki Általános Iskola

2014.06.25-27. Lengyel-Annafürődi erdei iskola - Tolnai Lajos Gimnázium

2014.10.03. Egészségnap - Tolnai Lajos Gimnázium

2014.10.18. Egészségnap - Hőgyészi Általános Iskola

2014.11.24. Egészségnap - Gyönki Általános Iskola

2014. Alkalomszerű szabadtéri sportfoglalkozás - Kerékpártúra - Gyönki Általános Iskola

 

Zárórendezvény, 2014.12.18.

Meghívó

Általános projekt tapasztalatok - Kurczné Fork Valéria előadása

Egészségnapok tapasztalatai

Mindennapos testnevelés részét képező mozgás programok tapasztalatai: Balaskó László előadásaGyén Szilárd előadása

Projekt tapasztalatok - gyönki tagintézmény - Nagyné Gyánó Gabriella előadása

Projekt tapasztalatok - gimnáziumi tagintézmény - Bán Tamás előadása

Projekt tapasztalatok - hőgyészi székhely intézmény - Stefán Márta előadása

Pénzügyi előrehaladás

Projekt fenntartási kötelezettség, jövőkép

Fényképek a rendezvényről