TIOK - Intézményvezetői értékelés 2005/2006-os tanév


INTÉZMÉNYVEZETŐI  ÉRTÉKELÉS


A HEFOP 3. 1-es intézkedés TIOK pályázat kiemelt szerepet kapott intézményünkben a 2005/06-os tanévben. A testület (37 pedagógus) jó része (16 fő) rendszeresen folytatott tevékenységet, mely ezzel a programmal összefüggött, így mondhatjuk, hogy a projekt beépült az iskola mindennapjaiba.
Az elindult fejlesztés alapgondolata találkozott a szülők és a kollégák tetszésével, de gondot okoztak az indulásnál, ill. már a pályázati szakaszban a nem tisztázott kérdések és a még ki nem dolgozott taneszközök hiánya. A szülőket inkább a folytatás izgatta, és a kimenet (az érettségi vizsga) minősége ezekben a csoportokban.
Megfigyeléseim szerint fejlesztette a projekt a résztvevők csapatmunkáját, sokszor került sor szaktanárok ill. munkacsoportok konzultációjára iskolán belül is, és a „közös” továbbképzések is lehetőséget nyújtottak a tapasztalatcserére más iskolákból érkező pedagógusokkal.
A tanulók nagy örömmel fogadták a mappákat, szívesen és ügyesen dolgoznak a feladatlapokkal. A tesztelendő szövegeket gyakran nehéznek tartják.
Az iskolán belül a projektet az általános igazgató helyettes koordinálta, aki a helyettesítésekért felelős, így ő átlátta gyorsan a megoldandó beosztásokat. A tantárgyfelosztásnál problémát jelentett időközben távozó kolléga, ill. menet közben felmerülő csoportösszevonás. Ez a projekt elején sok stresszel járt információhiány miatt, a második félévben már gördülékenyebben ment. A tankönyvrendelés nem okozott gondot.
Iskolánk, a gyönki gimnázium idén ünnepli alapításának 200. évfordulóját. Diákújságíróink részt vettek egy „Sajtó és Tanulás” elnevezésű programban, így egész évben nagy érdeklődés irányult intézményünk felé – a publicitást természetesen arra is felhasználtuk, hogy a TIOK projektet ismertté tegyük, és népszerűsítsük.
A következő médiákban szerepeltünk: Tolna Táj TV Szekszárd, Tolna Megyei Népújság, Tolna Megyei Napló, Neue Zeitung, Unser Bildschirm (MTV 1), EIN-STEIN diákújság (TLG), Jubileumi évkönyv 1806 - 2006 (TLG), Gyönk TV.
Részletesen beszámoltunk a projektről a fenntartó számára készített 5 éves intézményi beszámolónkban és az ISO 2001 minőségbiztosítási rendszerünk külső auditján.
A fenntarthatóság érdekében szeretnénk a bejövő osztályokban is folytatni az új taneszközökkel a munkát – kérdés, hogy honnét szerezzük meg őket, ugyanis a tanulók magukkal viszik a taneszközöket. A projekt során szerzett tapasztalatokat mindenképp beépítik kollégáink a további munkájukba.
Az újonnan belépő évfolyamokon érintett pedagógusok képzését részben belső erőkkel, részben a Ped. Int. segítségével szeretnénk megoldani.
A projekthez kapcsolódóan konferenciákon, minőségügyi továbbképzésen és konzorciumi üléseken vettem részt.
Örülök, hogy intézményem részt vehet a projektben, és ilyen jó együttműködés alakult ki a konzorciumi tagok között. Ez a konzorciumvezető Pedagógiai Intézet ilyen profi bonyolítása nélkül nem jöhetett volna létre.
               
Dr. Humné Szentesi Katalin, igazgató