TÁMOP 3.1.4 a gimnáziumban

umft.gif


TÁMOP 3.1.4. a gimnáziumban


A pályázat megvalósításában résztvevő pedagógusok a 2009/2010-es tanévben:

 • Beke Mátyásné (német)
 • Bräutigam Éva (magyar)
 • Dömötör Erzsébet (matematika-fizika)
 • Fork Rózsa (német-történelem)
 • Kiss Milán (testnevelés)
 • Szegletes Zsuzsa (magyar-történelem)
 • + Pásku Margit (magyar, kollégiumi nevelőtanár)
 • + Hum Zsuzsanna (drámapedagógia, szociálpedagógia)

A pályázat megvalósításában résztvevő osztályok a 2009/2010-es tanévben:

 • 7. C (2 tanulócsoport)
 • 8. A (2 tanulócsoport)
 • 9. C
 • 11. A


 1. A kompetencia alapú oktatás implementációja

  • A „szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program legalább egy tanulócsoportban

   oraimunka4.jpg


  • A „matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program legalább egy tanulócsoportban

   oraimunka1.jpg

  • További választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program: idegen nyelv (német), életpálya-építés › képek órai munkákról

   oraimunka3.jpg

  • Tantárgytömbösített oktatás bevezetése

  • Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása legalább egy műveltségterületen: német nyelv és irodalom - Beke Mátyásné, magyar nyelv és irodalom - Szegletes Zsuzsa.

  • Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése

  • Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata
munka-gepekkel.jpg

  • Pedagógusok számára kötelezően megvalósítandó képzések

   • Menedzsmentképzés vezetők számára

   • Újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő pedagógiai módszertani képzések

   • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazását támogató módszertani képzések

   • Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzések

 1. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása

  • Integrációt elősegítő programok alkalmazása

  • A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása


 2. Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

  • „jó gyakorlatok átvétele”: a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja

  • Az intézmény saját innovációjának megvalósítása:

  • A fejlesztések eredményeinek az intézmény mindennapi gyakorlatába való beillesztését, a pedagógiai szemléletváltást segítő tevékenységek megvalósítása

   • Projektindító nap

   • Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása: helyi tanterv, pedagógiai program - Dr. Humné Szentesi Katalin